დღის „ფეისბუქ-სტატუსი“: „იღბლიან კმაყოფას გისურვებთ, თქვენი გახრწნილების უკანასკნელ გზაზე“-11.11.2012

David Dephy

ნებისმიერ რამეს აიტანთ გრუზინებო, ოღონდ თავისუფალი ქართველები არ იყოთ. ოღონდ ჰედონისტური თქვენი ცხოვრება არ გაქრეს და სულერთია, რას იზამთ. ამერიკამ გაიარა გზა პლანტატორებიდან აფრო-ამერიკელ პრეზიდენტამდე, ისიც მეორე ვადით და თქვენ კი, თქვენივე ავადური ჰედონიზმი ღირსებად მიგაჩნიათ. იღბლიან კმაყოფას გისურვებთ, თქვენი გახრწნილების უკანასკნელ გზაზე.

დეფი

რედაქციის მინაწერი:

ჰედონიზმ–ი [< ბერძ. hēdonē სიამოვნება] – ეთიკის იდეალისტური მიმდინარეობა, რომლის მიხედვითაც ცხოვრების მიზანს წარმოადგენს უდიდესი სიამოვნება, სიტკბოება.

(უცხო სიტყვათა ლექსიკონი)

კომენტარი