ხელვაჩაურის პოლიციის თანამშრომლები სასტიკად აწამებენ ხელშეკრულ პატიმარს და გარკვეულ ნივთიერებას უკეთებენ ვენაში (+21)

ინტერნეტში ვიდეო ვრცცელდება, რომელიც სუსტი გულის ადამიანებმა არ უნდა ნახოთ... (+21)
ხელვაჩაურის პოლიციის თანამშრომლები სასტიკად აწამებენ ხელშეკრულ პატიმარს და გარკვეულ ნივთიერებას უკეთებენ ვენაში - ქუთაისის #2 სასჯელაღსრულების დაწესებულება.

კომენტარი