უნიკალური კადრები - ასე ახმოვანებდნენ "ნუ პაგადი"-ს

კომენტარი