ფეხსაცმელი თვითონ ჩააცვა - აი, ასე ანებივრებ მაკა კვიციანს ქმარი

ფეხსაცმელი თვითონ ჩააცვა - აი, ასე ანებივრებ მაკა კვიციანს ქმარი .

კომენტარი