ამ ფოტოს შემდეგ, მერსი სულხანიშვილის მკერდი აქტუალობას დაიბრუნებს და კვლავ სალაპარაკო გახდება(ფოტო)

ამ ფოტოს შემდეგ, მერსი სულხანიშვილის მკერდი აქტუალობას დაიბრუნებს და კვლავ სალაპარაკო გახდება..

კომენტარი