რა ლამაზია ზოგჯერ წარსული... ტკივილის გარდა რაღაც ხომ იყო...

რა ლამაზია ზოგჯერ წარსული...

ტკივილის გარდა რაღაც ხომ იყო...

ბედნიერების ზღვარს გადასული

მოკლე დღე ჩუმი და უთარიღო...

ხომ იყო რაღაც, თანაც ისეთი,

რაც არასოდეს არ გავიწყდება

რაღაც მომენტებს ფილმის კადრივით

რომ ატრიალებ და არ გწყინდება...

კომენტარი