"ლელო საქართველოსთვის" შეშფოთებით ადევნებს თვალს ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებს, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიმდინარე შეიარაღებულ დაპირისპირებას.

ვაფასებთ რა იმ ღრმა და მჭიდრო პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებს, რომელიც ჩვენს ორ მეზობელ სახელმწიფოსთან გაგვაჩნია, ჩვენ ვემხრობით მშვიდობას, დემოკრატიას და განვითარებას სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.

მნიშვნელოვანია, რომ ამ მძიმე დროს საქართველომ ყველაფერი გაკეთოს მშვიდობის ხელშესაწყობად რეგიონში.

კომენტარი