საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი 2-ის სარჩელი დააკმაყოფილა

საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი 2-ის სარჩელი დააკმაყოფილა.

საქმე ეხება სამაუწყებლო კომპანიაში დროებითი მმართველის დანიშვნის შესახებ დაუყოვნებლივი აღსრულების საკითხს, რომლის შესახებაც გადაწყვეტილება საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ გამოიტანა. სწორედ ამ ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვდა რუსთავი 2.

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ კანონის ეს ნორმა ჯერ კიდევ 2015 წლის 13 ნოემბერს შეაჩერა თუმცა, გადაწყვეტილება დღემდე არ იყო მიღებული.

კომენტარი