ამინდი
2019-01-162019-01-172019-01-182019-01-19
ახალგორი 6 °C
 6 კმ/სთ.
-1 °C
 6 კმ/სთ.
2 °C
 8 კმ/სთ.
-8 °C
 5 კმ/სთ.
2 °C
 10 კმ/სთ.
-4 °C
 8 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
-6 °C
 6 კმ/სთ.
ახალციხე -2 °C
 16 კმ/სთ.
-10 °C
 6 კმ/სთ.
-7 °C
 8 კმ/სთ.
-14 °C
 6 კმ/სთ.
-3 °C
 5 კმ/სთ.
-16 °C
 5 კმ/სთ.
-6 °C
 5 კმ/სთ.
-21 °C
 5 კმ/სთ.
ბათუმი 14 °C
 13 კმ/სთ.
3 °C
 11 კმ/სთ.
6 °C
 10 კმ/სთ.
4 °C
 11 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
3 °C
 10 კმ/სთ.
11 °C
 8 კმ/სთ.
6 °C
 8 კმ/სთ.
ბაკურიანი 0 °C
 10 კმ/სთ.
-8 °C
 6 კმ/სთ.
-7 °C
 8 კმ/სთ.
-11 °C
 6 კმ/სთ.
-6 °C
 5 კმ/სთ.
-13 °C
 6 კმ/სთ.
-4 °C
 6 კმ/სთ.
-11 °C
 6 კმ/სთ.
გორი 8 °C
 10 კმ/სთ.
-1 °C
 6 კმ/სთ.
2 °C
 14 კმ/სთ.
-2 °C
 13 კმ/სთ.
3 °C
 10 კმ/სთ.
-6 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 10 კმ/სთ.
-7 °C
 5 კმ/სთ.
გურჯაანი 12 °C
 5 კმ/სთ.
3 °C
 6 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
-2 °C
 5 კმ/სთ.
7 °C
 5 კმ/სთ.
-4 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
-3 °C
 3 კმ/სთ.
დმანისი 3 °C
 5 კმ/სთ.
-5 °C
 8 კმ/სთ.
3 °C
 10 კმ/სთ.
-8 °C
 8 კმ/სთ.
-2 °C
 6 კმ/სთ.
-7 °C
 11 კმ/სთ.
0 °C
 8 კმ/სთ.
-10 °C
 10 კმ/სთ.
ზესტაფონი
ზუგდიდი 12 °C
 13 კმ/სთ.
3 °C
 10 კმ/სთ.
6 °C
 8 კმ/სთ.
1 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
-2 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
1 °C
 6 კმ/სთ.
თბილისი 15 °C
 6 კმ/სთ.
1 °C
 11 კმ/სთ.
4 °C
 24 კმ/სთ.
-1 °C
 22 კმ/სთ.
6 °C
 21 კმ/სთ.
-3 °C
 13 კმ/სთ.
8 °C
 11 კმ/სთ.
-3 °C
 10 კმ/სთ.
თელავი 13 °C
 3 კმ/სთ.
3 °C
 8 კმ/სთ.
5 °C
 6 კმ/სთ.
-2 °C
 8 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
-3 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 8 კმ/სთ.
-2 °C
 6 კმ/სთ.
ლაგოდეხი 8 °C
 6 კმ/სთ.
-3 °C
 6 კმ/სთ.
10 °C
 3 კმ/სთ.
2 °C
 8 კმ/სთ.
6 °C
 5 კმ/სთ.
-2 °C
 5 კმ/სთ.
5 °C
 5 კმ/სთ.
-4 °C
 5 კმ/სთ.
სამტრედია 16 °C
 13 კმ/სთ.
3 °C
 13 კმ/სთ.
6 °C
 11 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 5 კმ/სთ.
-1 °C
 6 კმ/სთ.
10 °C
 6 კმ/სთ.
0 °C
 6 კმ/სთ.
სოხუმი 9 °C
 5 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 8 კმ/სთ.
2 °C
 8 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
-1 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
0 °C
 6 კმ/სთ.
ქუთაისი 17 °C
 14 კმ/სთ.
2 °C
 13 კმ/სთ.
4 °C
 11 კმ/სთ.
1 °C
 6 კმ/სთ.
6 °C
 5 კმ/სთ.
-3 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
-1 °C
 6 კმ/სთ.
ყაზბეგი -1 °C
 5 კმ/სთ.
-14 °C
 6 კმ/სთ.
5 °C
 13 კმ/სთ.
-7 °C
 5 კმ/სთ.
-6 °C
 6 კმ/სთ.
-12 °C
 5 კმ/სთ.
2 °C
 5 კმ/სთ.
-12 °C
 6 კმ/სთ.
ხაშური 6 °C
 8 კმ/სთ.
-2 °C
 6 კმ/სთ.
0 °C
 10 კმ/სთ.
-2 °C
 8 კმ/სთ.
3 °C
 6 კმ/სთ.
-8 °C
 5 კმ/სთ.
5 °C
 6 კმ/სთ.
-7 °C
 6 კმ/სთ.