ამინდი
2018-07-202018-07-212018-07-222018-07-23
ახალგორი 33 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 8 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 8 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
ახალციხე 20 °C
 5 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
17 °C
 5 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
17 °C
 3 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
16 °C
 3 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
ბათუმი 27 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
27 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
22 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
ბაკურიანი 19 °C
 6 კმ/სთ.
10 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
10 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
გორი 31 °C
 11 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
33 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 10 კმ/სთ.
31 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
გურჯაანი 36 °C
 8 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
31 °C
 8 კმ/სთ.
20 °C
 8 კმ/სთ.
31 °C
 8 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
დმანისი 24 °C
 8 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 8 კმ/სთ.
12 °C
 8 კმ/სთ.
22 °C
 8 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
22 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
ზესტაფონი
ზუგდიდი 29 °C
 8 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
20 °C
 5 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
თბილისი 35 °C
 19 კმ/სთ.
18 °C
 21 კმ/სთ.
29 °C
 14 კმ/სთ.
20 °C
 19 კმ/სთ.
29 °C
 16 კმ/სთ.
19 °C
 16 კმ/სთ.
28 °C
 14 კმ/სთ.
19 °C
 14 კმ/სთ.
თელავი 34 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 10 კმ/სთ.
30 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 10 კმ/სთ.
27 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 10 კმ/სთ.
ლაგოდეხი 28 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
33 °C
 6 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
სამტრედია 30 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
28 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 10 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
სოხუმი 30 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 6 კმ/სთ.
20 °C
 5 კმ/სთ.
ქუთაისი 29 °C
 11 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 10 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 10 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
ყაზბეგი 24 °C
 5 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
21 °C
 5 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
ხაშური 29 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 8 კმ/სთ.
27 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
25 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.