ამინდი
2020-11-302020-12-012020-12-022020-12-03
ახალგორი 7 °C
 5 კმ/სთ.
-1 °C
 5 კმ/სთ.
4 °C
 5 კმ/სთ.
-3 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
-2 °C
 5 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
-2 °C
 5 კმ/სთ.
ახალციხე -2 °C
 5 კმ/სთ.
-9 °C
 10 კმ/სთ.
-3 °C
 6 კმ/სთ.
-11 °C
 6 კმ/სთ.
-1 °C
 6 კმ/სთ.
-9 °C
 8 კმ/სთ.
-1 °C
 5 კმ/სთ.
-10 °C
 8 კმ/სთ.
ბათუმი 17 °C
 6 კმ/სთ.
10 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
10 °C
 6 კმ/სთ.
ბაკურიანი 2 °C
 5 კმ/სთ.
-5 °C
 6 კმ/სთ.
1 °C
 6 კმ/სთ.
-6 °C
 8 კმ/სთ.
2 °C
 5 კმ/სთ.
-5 °C
 5 კმ/სთ.
2 °C
 3 კმ/სთ.
-6 °C
 6 კმ/სთ.
გორი 8 °C
 8 კმ/სთ.
2 °C
 10 კმ/სთ.
6 °C
 8 კმ/სთ.
-2 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
0 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 11 კმ/სთ.
-1 °C
 8 კმ/სთ.
გურჯაანი 6 °C
 3 კმ/სთ.
1 °C
 3 კმ/სთ.
7 °C
 3 კმ/სთ.
-1 °C
 5 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
0 °C
 3 კმ/სთ.
8 °C
 3 კმ/სთ.
0 °C
 3 კმ/სთ.
დმანისი 3 °C
 5 კმ/სთ.
-2 °C
 3 კმ/სთ.
2 °C
 5 კმ/სთ.
-4 °C
 6 კმ/სთ.
4 °C
 5 კმ/სთ.
-3 °C
 3 კმ/სთ.
3 °C
 5 კმ/სთ.
-3 °C
 3 კმ/სთ.
ზესტაფონი
ზუგდიდი 16 °C
 6 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
15 °C
 8 კმ/სთ.
5 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
15 °C
 6 კმ/სთ.
6 °C
 8 კმ/სთ.
თბილისი 8 °C
 8 კმ/სთ.
4 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
4 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
2 °C
 5 კმ/სთ.
10 °C
 8 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
თელავი 8 °C
 3 კმ/სთ.
3 °C
 3 კმ/სთ.
6 °C
 3 კმ/სთ.
4 °C
 5 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
4 °C
 3 კმ/სთ.
7 °C
 3 კმ/სთ.
3 °C
 3 კმ/სთ.
ლაგოდეხი 4 °C
 3 კმ/სთ.
1 °C
 2 კმ/სთ.
4 °C
 5 კმ/სთ.
-2 °C
 5 კმ/სთ.
7 °C
 5 კმ/სთ.
-1 °C
 3 კმ/სთ.
7 °C
 3 კმ/სთ.
-3 °C
 3 კმ/სთ.
სამტრედია 16 °C
 11 კმ/სთ.
7 °C
 14 კმ/სთ.
14 °C
 14 კმ/სთ.
7 °C
 11 კმ/სთ.
14 °C
 11 კმ/სთ.
7 °C
 11 კმ/სთ.
14 °C
 13 კმ/სთ.
7 °C
 16 კმ/სთ.
სოხუმი 16 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
15 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
15 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
15 °C
 5 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
ქუთაისი 15 °C
 11 კმ/სთ.
6 °C
 11 კმ/სთ.
13 °C
 13 კმ/სთ.
6 °C
 10 კმ/სთ.
14 °C
 10 კმ/სთ.
7 °C
 10 კმ/სთ.
14 °C
 13 კმ/სთ.
6 °C
 14 კმ/სთ.
ყაზბეგი 2 °C
 5 კმ/სთ.
-5 °C
 6 კმ/სთ.
1 °C
 5 კმ/სთ.
-6 °C
 6 კმ/სთ.
2 °C
 5 კმ/სთ.
-6 °C
 6 კმ/სთ.
2 °C
 5 კმ/სთ.
-6 °C
 6 კმ/სთ.
ხაშური 9 °C
 6 კმ/სთ.
0 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
-2 °C
 5 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
-1 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
-1 °C
 6 კმ/სთ.