ამინდი
2020-07-142020-07-152020-07-162020-07-17
ახალგორი 27 °C
 18 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
30 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
30 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
ახალციხე 14 °C
 26 კმ/სთ.
5 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 5 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 10 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 8 კმ/სთ.
ბათუმი 26 °C
 10 კმ/სთ.
22 °C
 10 კმ/სთ.
27 °C
 8 კმ/სთ.
22 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 10 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
ბაკურიანი 16 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
10 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 8 კმ/სთ.
გორი 26 °C
 21 კმ/სთ.
17 °C
 16 კმ/სთ.
32 °C
 13 კმ/სთ.
17 °C
 10 კმ/სთ.
31 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
31 °C
 14 კმ/სთ.
18 °C
 5 კმ/სთ.
გურჯაანი 32 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
33 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
32 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
32 °C
 8 კმ/სთ.
22 °C
 8 კმ/სთ.
დმანისი 23 °C
 8 კმ/სთ.
14 °C
 8 კმ/სთ.
24 °C
 8 კმ/სთ.
14 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
13 °C
 10 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
ზესტაფონი
ზუგდიდი 30 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
30 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
თბილისი 33 °C
 11 კმ/სთ.
18 °C
 13 კმ/სთ.
31 °C
 27 კმ/სთ.
18 °C
 26 კმ/სთ.
31 °C
 10 კმ/სთ.
21 °C
 13 კმ/სთ.
31 °C
 10 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
თელავი 30 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
32 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
30 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
32 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 5 კმ/სთ.
ლაგოდეხი 27 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
30 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
30 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
31 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
სამტრედია 27 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
31 °C
 8 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
30 °C
 10 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
სოხუმი 29 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 6 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
ქუთაისი 27 °C
 11 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
32 °C
 10 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
30 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
31 °C
 11 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
ყაზბეგი 19 °C
 11 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
13 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
ხაშური 23 °C
 11 კმ/სთ.
16 °C
 8 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
31 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
31 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.