ამინდი
2020-01-252020-01-262020-01-272020-01-28
ახალგორი 2 °C
 6 კმ/სთ.
-6 °C
 6 კმ/სთ.
6 °C
 13 კმ/სთ.
-6 °C
 8 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
-4 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
-2 °C
 6 კმ/სთ.
ახალციხე -3 °C
 5 კმ/სთ.
-11 °C
 6 კმ/სთ.
-2 °C
 5 კმ/სთ.
-11 °C
 5 კმ/სთ.
-3 °C
 6 კმ/სთ.
-9 °C
 8 კმ/სთ.
-2 °C
 11 კმ/სთ.
-7 °C
 10 კმ/სთ.
ბათუმი 8 °C
 8 კმ/სთ.
4 °C
 8 კმ/სთ.
11 °C
 8 კმ/სთ.
3 °C
 8 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 8 კმ/სთ.
13 °C
 8 კმ/სთ.
8 °C
 8 კმ/სთ.
ბაკურიანი -1 °C
 6 კმ/სთ.
-6 °C
 8 კმ/სთ.
-6 °C
 6 კმ/სთ.
-9 °C
 10 კმ/სთ.
-4 °C
 10 კმ/სთ.
-9 °C
 8 კმ/სთ.
1 °C
 8 კმ/სთ.
-5 °C
 8 კმ/სთ.
გორი 2 °C
 8 კმ/სთ.
-4 °C
 6 კმ/სთ.
6 °C
 16 კმ/სთ.
-4 °C
 11 კმ/სთ.
8 °C
 8 კმ/სთ.
-3 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 8 კმ/სთ.
-1 °C
 5 კმ/სთ.
გურჯაანი 4 °C
 6 კმ/სთ.
-6 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
-4 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
-3 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
1 °C
 5 კმ/სთ.
დმანისი -2 °C
 5 კმ/სთ.
-7 °C
 8 კმ/სთ.
3 °C
 8 კმ/სთ.
-7 °C
 10 კმ/სთ.
2 °C
 5 კმ/სთ.
-9 °C
 5 კმ/სთ.
4 °C
 5 კმ/სთ.
-4 °C
 8 კმ/სთ.
ზესტაფონი
ზუგდიდი 12 °C
 8 კმ/სთ.
3 °C
 8 კმ/სთ.
5 °C
 6 კმ/სთ.
-4 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
-2 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 8 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
თბილისი 8 °C
 10 კმ/სთ.
-1 °C
 8 კმ/სთ.
4 °C
 14 კმ/სთ.
-1 °C
 11 კმ/სთ.
9 °C
 22 კმ/სთ.
-1 °C
 19 კმ/სთ.
10 °C
 10 კმ/სთ.
2 °C
 10 კმ/სთ.
თელავი 10 °C
 11 კმ/სთ.
-3 °C
 8 კმ/სთ.
4 °C
 6 კმ/სთ.
-2 °C
 8 კმ/სთ.
7 °C
 5 კმ/სთ.
-1 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
ლაგოდეხი 3 °C
 5 კმ/სთ.
-7 °C
 3 კმ/სთ.
7 °C
 5 კმ/სთ.
-4 °C
 5 კმ/სთ.
7 °C
 5 კმ/სთ.
-3 °C
 5 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
1 °C
 3 კმ/სთ.
სამტრედია 6 °C
 10 კმ/სთ.
-2 °C
 8 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
1 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 14 კმ/სთ.
4 °C
 14 კმ/სთ.
12 °C
 16 კმ/სთ.
5 °C
 8 კმ/სთ.
სოხუმი 6 °C
 6 კმ/სთ.
0 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
1 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
4 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 8 კმ/სთ.
ქუთაისი 5 °C
 8 კმ/სთ.
-3 °C
 8 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
-1 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 11 კმ/სთ.
3 °C
 11 კმ/სთ.
12 °C
 13 კმ/სთ.
4 °C
 8 კმ/სთ.
ყაზბეგი 4 °C
 10 კმ/სთ.
-2 °C
 10 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
-4 °C
 8 კმ/სთ.
2 °C
 5 კმ/სთ.
-6 °C
 5 კმ/სთ.
3 °C
 6 კმ/სთ.
-3 °C
 10 კმ/სთ.
ხაშური 6 °C
 6 კმ/სთ.
-1 °C
 5 კმ/სთ.
1 °C
 5 კმ/სთ.
-6 °C
 6 კმ/სთ.
4 °C
 8 კმ/სთ.
-5 °C
 6 კმ/სთ.
5 °C
 6 კმ/სთ.
-5 °C
 6 კმ/სთ.