ამინდი
2018-09-202018-09-212018-09-222018-09-23
ახალგორი 23 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
10 °C
 5 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
ახალციხე 15 °C
 5 კმ/სთ.
3 °C
 6 კმ/სთ.
15 °C
 5 კმ/სთ.
3 °C
 5 კმ/სთ.
14 °C
 3 კმ/სთ.
5 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
6 °C
 5 კმ/სთ.
ბათუმი 26 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
25 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
ბაკურიანი 16 °C
 6 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
გორი 26 °C
 8 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 10 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 10 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
გურჯაანი 25 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
25 °C
 5 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 5 კმ/სთ.
15 °C
 6 კმ/სთ.
დმანისი 19 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
ზესტაფონი
ზუგდიდი 27 °C
 8 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 5 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 5 კმ/სთ.
თბილისი 24 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 8 კმ/სთ.
25 °C
 10 კმ/სთ.
15 °C
 8 კმ/სთ.
25 °C
 11 კმ/სთ.
16 °C
 8 კმ/სთ.
24 °C
 10 კმ/სთ.
14 °C
 14 კმ/სთ.
თელავი 23 °C
 6 კმ/სთ.
15 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
24 °C
 5 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
23 °C
 5 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
ლაგოდეხი 23 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
25 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
სამტრედია 29 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
28 °C
 6 კმ/სთ.
15 °C
 5 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
15 °C
 5 კმ/სთ.
სოხუმი 26 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
ქუთაისი 30 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
ყაზბეგი 19 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
7 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 3 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
ხაშური 24 °C
 10 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.