ამინდი
2019-05-212019-05-222019-05-232019-05-24
ახალგორი 21 °C
 8 კმ/სთ.
12 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
22 °C
 16 კმ/სთ.
7 °C
 8 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 8 კმ/სთ.
ახალციხე 9 °C
 6 კმ/სთ.
3 °C
 10 კმ/სთ.
10 °C
 10 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 8 კმ/სთ.
-1 °C
 6 კმ/სთ.
10 °C
 3 კმ/სთ.
1 °C
 10 კმ/სთ.
ბათუმი 25 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
24 °C
 10 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
27 °C
 11 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 8 კმ/სთ.
ბაკურიანი 11 °C
 10 კმ/სთ.
3 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
4 °C
 8 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 8 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
გორი 23 °C
 10 კმ/სთ.
13 °C
 8 კმ/სთ.
22 °C
 10 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
23 °C
 16 კმ/სთ.
9 °C
 10 კმ/სთ.
26 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
გურჯაანი 29 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 8 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
23 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 10 კმ/სთ.
10 °C
 6 კმ/სთ.
დმანისი 16 °C
 8 კმ/სთ.
7 °C
 8 კმ/სთ.
15 °C
 8 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 11 კმ/სთ.
6 °C
 10 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
10 °C
 6 კმ/სთ.
ზესტაფონი
ზუგდიდი 29 °C
 11 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 10 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
თბილისი 21 °C
 10 კმ/სთ.
14 °C
 10 კმ/სთ.
22 °C
 10 კმ/სთ.
13 °C
 13 კმ/სთ.
27 °C
 11 კმ/სთ.
15 °C
 11 კმ/სთ.
26 °C
 21 კმ/სთ.
13 °C
 21 კმ/სთ.
თელავი 22 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 8 კმ/სთ.
22 °C
 8 კმ/სთ.
12 °C
 8 კმ/სთ.
25 °C
 16 კმ/სთ.
11 °C
 10 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 8 კმ/სთ.
ლაგოდეხი 22 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
23 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
10 °C
 5 კმ/სთ.
23 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
სამტრედია 26 °C
 11 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 10 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 10 კმ/სთ.
სოხუმი 27 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
25 °C
 8 კმ/სთ.
14 °C
 8 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
ქუთაისი 27 °C
 10 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 16 კმ/სთ.
17 °C
 10 კმ/სთ.
26 °C
 10 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 5 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
ყაზბეგი 13 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 5 კმ/სთ.
6 °C
 5 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
5 °C
 5 კმ/სთ.
17 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 8 კმ/სთ.
ხაშური 23 °C
 11 კმ/სთ.
12 °C
 10 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 11 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
×