ამინდი
2018-05-242018-05-252018-05-262018-05-27
ახალგორი 27 °C
 8 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
25 °C
 10 კმ/სთ.
10 °C
 6 კმ/სთ.
ახალციხე 16 °C
 3 კმ/სთ.
4 °C
 3 კმ/სთ.
16 °C
 8 კმ/სთ.
4 °C
 8 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
5 °C
 13 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
6 °C
 5 კმ/სთ.
ბათუმი 23 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 10 კმ/სთ.
ბაკურიანი 16 °C
 10 კმ/სთ.
7 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 8 კმ/სთ.
გორი 28 °C
 11 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 13 კმ/სთ.
12 °C
 10 კმ/სთ.
გურჯაანი 32 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 8 კმ/სთ.
31 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
34 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 11 კმ/სთ.
13 °C
 8 კმ/სთ.
დმანისი 18 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
6 °C
 3 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
23 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
ზესტაფონი
ზუგდიდი 33 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
29 °C
 5 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 5 კმ/სთ.
თბილისი 31 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 10 კმ/სთ.
30 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 10 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 10 კმ/სთ.
31 °C
 11 კმ/სთ.
17 °C
 10 კმ/სთ.
თელავი 29 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
31 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
ლაგოდეხი 27 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 8 კმ/სთ.
25 °C
 10 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
სამტრედია 29 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
28 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
33 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 16 კმ/სთ.
30 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
სოხუმი 28 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
33 °C
 5 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
ქუთაისი 31 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
29 °C
 5 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
33 °C
 11 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
ყაზბეგი 22 °C
 5 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 10 კმ/სთ.
20 °C
 5 კმ/სთ.
10 °C
 5 კმ/სთ.
17 °C
 5 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
ხაშური 27 °C
 11 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
28 °C
 5 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 11 კმ/სთ.
12 °C
 10 კმ/სთ.