მიხეილ [გელა] სალუაშვილი: „უფლის სახელით...“ წარდგენილი ვაკის მაჟორიტარი კანდიდატი

№02.02 ვაკის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატად წარდგენილია - ავთანდილ იოსელიანი.

იხ. ავთანდილ იოსელიანის ბიოგრაფიული მონაცემები:

კომენტარი