სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

როგორ შეცვალა ქალაქები დამანგრეველმა მიწისძვრებმა

6 თე­ბერ­ვალს თურ­ქეთ­ში, სი­რი­ის სა­ზღვარ­თან მომ­ხდარ­მა ძლი­ერ­მა მი­წისძვრებ­მა ორი­ვე ქვე­ყა­ნა­ში ათა­სო­ბით ადა­მი­ა­ნი იმ­სხვერ­პლა, გა­ა­ნად­გუ­რა შე­ნო­ბე­ბი და ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა. თურ­ქე­თის აღ­მო­სავ­ლეთ ნა­წილ­ში დღე­საც გან­მე­ორ­და 5.7 მაგ­ნი­ტუ­დის სიმ­ძლავ­რის მი­წისძვრა, იუ­წყე­ბა ევ­რო­პის ხმელ­თა­შუა ზღვის სე­ის­მო­ლო­გი­უ­რი ცენ­ტრი (EMSC). სე­ის­მო­ლო­გე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ბიძ­გე­ბი კი­დევ მო­სა­ლოდ­ნე­ლია. მა­თი­ვე თქმით, მომ­დევ­ნო ბიძ­გე­ბი ნაკ­ლე­ბი სიძ­ლი­ე­რის იქ­ნე­ბა, მაგ­რამ ისი­ნი მაშ­ვე­ლებს საფრ­თხეს უქ­მნი­ან, რად­გან გუ­შინ­დე­ლი მი­წისძვრე­ბით უკვე და­სუს­ტე­ბულ შე­ნო­ბებ­ში შე­იძ­ლე­ბა შემ­დგო­მი ნგრე­ვა გა­მო­იწ­ვი­ონ.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100