სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

სასამართლოზე აჩვენეს ვიდეო, რომელშიც, ნეკა დოროყაშვილის მტკიცებით, მასზე ბასილაშვილი ფიზიკურად ძალადობს - რა თქვა საპასუხოდ ქვეყნის პირველმა ჩოგანმა?

სა­სა­მარ­თლო­ზე აჩ­ვე­ნეს ვი­დეო, რო­მელ­შიც, ნეკა დო­რო­ყაშ­ვი­ლის მტკი­ცე­ბით, მას­ზე ბა­სი­ლაშ­ვი­ლი ფი­ზი­კუ­რად ძა­ლა­დობს. ვი­დეო ჩა­ნა­წერ­ში ის­მის სა­უ­ბა­რი, რო­გორ მი­მარ­თავს ის ყო­ფილ მე­უღ­ლეს კი­თხვით - რა­ტომ ძა­ლა­დობ­და მას­ზე. ამ ჩა­ნა­წერ­თან და­კავ­ში­რე­ბით მო­სა­მარ­თლე ხა­თუ­ნა ხარ­ჩი­ლა­ვამ ნი­კო­ლოზ ბა­სი­ლაშ­ვილს სთხო­ვა, და­ე­ფიქ­სი­რე­ბი­ნა სა­კუ­თა­რი აზრი, რა დრო­საც მან ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტი უარ­ყო და აღ­ნიშ­ნა, “ასეთ სი­სუ­ლე­ლე­ზე” რო­გორ ჩა­ერ­თვე­ბა, რად­გა­ნაც ვი­დე­ო­ში არა­ფე­რი ჩანს. რაც შე­ე­ხე­ბა თვი­თონ ვი­დე­ოს ში­ნა­არსს, რო­გორც დო­რო­ყაშ­ვილ­მა აღ­ნიშ­ნა, კონ­ფლიქ­ტი მათ შო­რის აშშ-ში, სას­ტუმ­რო­ში ყოფ­ნი­სას მოხ­და, რა დრო­საც მას ნი­კო­ლოზ ბა­სი­ლაშ­ვილ­მა ჩა­არ­ტყა ჩან­თა, რო­მელ­შიც ჩოგ­ნე­ბი იდო. მისი თქმით, ჩა­ნა­წე­რი 2018 წლი­თაა და­თა­რი­ღე­ბუ­ლი. "რის გამო მირ­ტყამ­დი, რა ღირ­სი ხარ შენ ვინ­მეს უყ­ვარ­დე. ნა­ძი­რა­ლა ხარ. ჩემი სა­ხე­ლი არას­დროს ახ­სე­ნო. ამ­დენ დარ­ტყმას და ჩემს ცე­მას ღმერ­თი არას­დროს გა­პა­ტი­ებს, ჩემ­ზე უსა­მარ­თლო დარ­ტყმას. წადი აქე­დან, სა­ერ­თოდ მომ­შორ­დი”, - მი­მარ­თავს დო­რო­ყაშ­ვი­ლი ბა­სი­ლაშ­ვილს ვი­დეო ჩა­ნა­წერ­ში. ამის შემ­დეგ მო­სა­მარ­თლემ ნი­კო­ლოზ ბა­სი­ლაშ­ვილს მი­მარ­თა და­ე­ფიქ­სი­რე­ბი­ნა სა­კუ­თა­რი აზრი. "ასეთ სი­სუ­ლე­ლე­ზე რო­გორ ჩა­ვერ­თო, არა­ფე­რი ჩანს ამ ვი­დე­ო­ში. მახ­სოვს იდგა და გი­ჟი­ვით ყვი­რო­და, რა­ტომ მირ­ტყამ­დიო. ვი­დე­ო­ში ჩანს რომ ვი­გი­ნე­ბი? ჩემ­თვის ვი­დე­ქი წყნა­რად… ავი­ღე ახა­ლი ნო­მე­რი და გა­ვე­დი მშვი­დად. ამ ვი­დე­ო­ში ჩანს ჩემი მხრი­დან ძა­ლა­დო­ბა? რაზე უნდა გა­ვა­კე­თო კო­მენ­ტა­რი?”- გა­ნა­ცხა­და ბა­სი­ალ­შვილ­მა სა­სა­მარ­თლო სხდო­მა­ზე. ცნო­ბის­თვის, სა­ქარ­თვე­ლოს პრო­კუ­რა­ტუ­რამ ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლის მი­მართ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ფი­ზი­კუ­რი ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტზე ნი­კო­ლოზ ბა­სი­ლაშ­ვილს ბრალ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 126-ე პრი­მა მუხ­ლის მე-2 ნა­წი­ლის "ბ“ ქვე­პუნ­ქტით წა­რუდ­გი­ნა, რაც გუ­ლის­ხმობს ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბას არას­რულ­წლოვ­ნის თან­დას­წრე­ბით. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით პრო­კუ­რა­ტუ­რამ ბა­სი­ლაშ­ვილს ბრალ­დე­ბა და­უ­ზუს­ტა და მას ძა­ლა­დო­ბის რამ­დე­ნი­მე ეპი­ზოდ­თან ერ­თად, ფსი­ქო­ლო­გი­ურ და ეკო­ნო­მი­კურ ძა­ლა­დო­ბა­საც ედა­ვე­ბი­ან. პრო­კუ­რა­ტუ­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ 2020 წლის 21 მა­ისს, თბი­ლის­ში, ავ­ჭა­ლის და­სახ­ლე­ბა­ში, ნი­კო­ლოზ ბა­სი­ლაშ­ვილ­მა ურ­თი­ერ­თშე­ლა­პა­რა­კე­ბის ნი­ა­დაგ­ზე, ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლის ნელი დო­რო­ყაშ­ვი­ლის მი­მართ ფი­ზი­კუ­რი ძა­ლა­დო­ბა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა ნი­კო­ლოზ ბა­სი­ლაშ­ვი­ლი 2020 წლის 22 მა­ისს და­ა­კა­ვეს. სა­სა­მარ­თლომ ბა­სი­ლაშ­ვი­ლის აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის სა­კი­თხზე იმ­სჯე­ლა და ის 100 000-ლა­რი­ა­ნი გი­რა­ოს სა­ნაც­ვლოდ გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლა.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100