სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

"ოპოზიციას ძალიან ჭკვიანური მოქმედება სჭირდება, რომ ქუჩაში დაწყებული პროტესტი სახლებში არ შეაბრუნოს" - რა აჩვენა გუშინდელმა აქციამ და რას უნდა ველოდოთ 24-ში?

ოპო­ზი­ცი­ას ძა­ლი­ან ჭკვი­ა­ნუ­რი მოქ­მე­დე­ბა სჭირ­დე­ბა, რომ ქუ­ჩა­ში და­წყე­ბუ­ლი პრო­ტეს­ტი ისევ სახ­ლებ­ში არ შე­აბ­რუ­ნოს, - ამის შე­სა­ხებ პო­ლი­ტო­ლოგ­მა, ვახ­ტანგ ძა­ბი­რა­ძემ "ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ გა­ნუ­ცხა­და. მისი შე­ფა­სე­ბით, გუ­შინ­დელ­მა აქ­ცი­ამ "შინ ევ­რო­პის­კენ“ აჩ­ვე­ნა, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა პრო­ტესტს გა­მოთ­ქვამს იმ პო­ლი­ტი­კის მი­მართ, რა­საც სა­ქარ­თვე­ლოს დღე­ვან­დე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ახორ­ცი­ე­ლებს. ვახ­ტანგ ძა­ბი­რა­ძე მი­იჩ­ნევს, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბის აზრი უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს. "რო­დე­საც აქ­ცი­ის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბის მხრი­დან სწო­რი მე­სი­ჯე­ბი მი­დის, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში შე­სა­ბა­მი­სი რე­აქ­ცია არის. ამი­ტომ, აქ­ცია ძა­ლი­ან მრა­ვალ­რი­ცხო­ვა­ნი იყო. ასე­თი მას­შტა­ბუ­რი აქ­ცია კარ­გა ხა­ნია არ მი­ნა­ხავს. ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ევ­რო­პუ­ლი ორი­ენ­ტი­რის ტემ­პი ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია. ასე­ვე, ეს იყო პრო­ტეს­ტი იმ პო­ლი­ტი­კის მი­მართ, რა­საც სა­ქარ­თვე­ლოს დღე­ვან­დე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ახორ­ცი­ე­ლებს. აქ­ცია თით­ქმის ყვე­ლა წამ­ყვან­მა მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბამ გა­ა­შუ­ქა. მე­ო­რე მხრივ, სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას აღარ აქვს საქ­მე ისე, რო­გორც თუნ­დაც 6 თვის წინ ჰქონ­და. ვი­თა­რე­ბა აჩ­ვე­ნებს, რომ მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში საპ­რო­ტეს­ტო მუხ­ტი საკ­მა­ოდ იზ­რდე­ბა და ძა­ლი­ან ახ­ლოს არის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა იმას­თან, რომ პრობ­ლე­მე­ბი გა­და­ლა­ხოს და ოპო­ზი­ცი­უ­რი ამომ­რჩე­ვე­ლი გა­ერ­თი­ან­დეს. ვფიქ­რობ, ეს სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ ყუ­რად უნდა იღოს და შე­სა­ბა­მი­სი ზო­მე­ბი მი­ი­ღოს.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100