3 იანვარიდან 15 იანვრამდე პერიოდი ქვეყნის მასშტაბით უქმე დღეებად ცხადდება

საქართველოს მთავრობა 3 იანვარიდან - 15 იანვრის პერიოდს უქმე დღეებად აცხადებს.

ქვეყნის მასშტაბით:

· ცხადდება უქმე/დასვენების დღეები:

· აღდგება ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც მოქმედებდა 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე პერიოდში.

· არ მუშაობს საჯარო და კერძო დაწესებულება, გარდა ბანკებისა და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებისა და სერვისებისა.

კომენტარი