საოცარი კადრი: "ჩუნიკალური კადრი: "ჩამუხლული და იმედგაცრუებული ექიმი..." - ნახეთ, რას აქვეყნებს ანუკი არეშიძეამუხლული და იმედგაცრუებული ექიმი..." - ნახეთ, რას აქვეყნებს ანუკი არეშიძე

უნიკალური კადრი: "ჩამუხლული და იმედგაცრუებული ექიმი..." - ნახეთ, რას აქვეყნებს ანუკი არეშიძე

კომენტარი