"ბნელი და უკუნი" საარჩევნო უბნებზე (ფოტო)

"ბნელი და უკუნი" საარჩევნო უბნებზე.

ფოტოები სოციალურ ქსელში ვრცელდება, რომელთაგან ერთი კასპის ერთ-ერთი საარჩევნო უბანზეა გადარებული.

კომენტარი