სოფო ბათილაშვილის დედა - თიანელი მაია ხაიაური, რომლის ნამღერმა ქორწილში მუსიკოსებიც კი გააოგნა

კომენტარი