ახალი ხმის მონაწილემ შეასრულა სიმღერა მეხუთე ელემენტიდან. რა რეაქცია ჰქონდა ჟიურის?

კომენტარი