მაიას ტომის კალენდარი, 2012 წელი და ადამიანების ჰოროსკოპი

ბევრი ადამიანი უარყოფს ან სრულად იგნორირებს მაიას ტომის ძველთაძველ თქმულებს, ზოგი კი მაინც უგდებს ყურს უძველესი ცივილიზაციის რჩევა - დარიგებებს. მაიას ტომის კალენდრის წელთაღრიცხვის თანამედროვე სისტემაზე გადაყვანის შედეგად მეცნიერებმა ფრიად საყურადღებო ინფორმაცია აღმოაჩინეს: თურმე 2012 წლის 23 დეკემბერს ჩვენს პლანეტაზე რამდენიმე ფრიად მნიშვნელოვანი მოვლენაა მოსალოდნელი, რადგან ეს თარიღი წარმოადგენს მეხუთე მზის დასრულების დღეს.

ვერავინ ბოლომდე ჯერჯერობით ვერ განმარტავს მაიას წელთაღრიცხვის რთული სისტემის წარმოქმნის მიზეზებს, მაგრამ მისი გათვალისწინებით ეპოქა ჩვენი კალენდრით დაიწყო 3144 წლის 12 აგვისტოს ჩვენს წელთ აღრიცხვამდე და დასრულდება გაისად, ანუ 2012 წლის 23 დეკემბერს.

მაიას გაანგარიშებით 2012 წლის ამ დროს უნდა მოხდეს სამყაროს განახლება, რაც შეცვლის ისტორიულ მსვლელობას. ცნობილია მაიას ამ წინასწარმეტყველების ორი განსხვავებული განმარტება: ერთის მიხედვით დედამიწაზე დაიწყება სულიერი გაღვიძების ახალი ერა, ხოლო მეორე ვარაუდით ამ სამყაროს დასრულება.

და რაც უფრო მეტს იგებენ დედამიწაზე მცხოვრები თანამედროვე ადამიანები მაიას ტომის უნიკალური და საოცარი მიღწევების შესახებ მით უფრო ღრმად უფიქრდებიან მეხუთე მზის შესაძლო დასასრულს. ხომ დასაშვებია, რომ ამ წინასწარმეტყველების ავტორები ველური არსებები კი არა, არამედ უდიდესი სიბრძნის მატარებლები იყვნენ, რომელიც ჩვენთვის უცნობია. ამ წინასწრმეტყელების მნიშვნელობას, ან მისი განმარტების სიზუსტეს ჩვენ სულ მოკლე ხანში - 2012 ბოლოს გავიგებთ.

მაიას ტომის ჰოროსკოპი განსხვავდება სხვა, მათ შორის აღმოსავლური და ზოდიაქალური ჰოროსკოპებისგან და შეიცავს სიმბოლოების, ღმერთებისა და ტოტემების (ცხოველი, მცენარე და ბუნების მოვლენა) ერთობლიობას.

წითელი დრაკონი

ამ ნიშანს მიეკუთვნებიან ადამიანები, რომლებიც დაბადებულნი არიან 15.01, 4.02, 24.02, 16.03, 21.03, 10.04, 30.04, 20.05, 9.06, 29.06, 19.07, 8.08, 28.08, 17.09, 7.10, 27.10, 16.11, 6.12 და 26.12. რიცხვებში.

ამ ნიშნის სტიქია - წყალია. აღნიშნულ დღეებში დაბადებული ადამიანები ბუნებით ემოციურები და ნაკლებად თავშეკავებულები არიან, ახასიათებთ გატაცება, გააჩნიათ მდიდარი ფანტაზია.

თეთრი ქარი

ამ ნიშანს მიეკუთვნებიან: 16 იანვარს, 5 და 25 თებერვალს, 17 და 22 მარტს, 11 აპრილს, 1 და 21 მაისს, 10 და 30 ივნისს, 20 ივლისს, 9 და 29 აგვისტოს, 18 სექტემბერს, 8 და 28 ოქტომბერს, 17 ნოემბერს, 7 და 27 დეკემბერს დაბადებულები.

ნიშნის სტიქია - ჰაერია. აღნიშნულ დღეებში დაბადებულ ადამიანებს არა მხოლოდ სურთ, არამედ შეუძლიათ კიდევაც იდეების, შემოქმედებისა და ქცევის მეშვეობით გავლენა მოახდინონ სამყაროზე და გარშემო მყოფ ადამიანებზე. მათი დამახასიათებელი ნიშანი - სულიერობაა.

ლურჯი ღამე

ამ ნიშანს მიეკუთვნებიან: 17იანვარს, 6 და 26 თებერვალს, 18 და 23 მარტს, 12 აპრილს, 2 და 22 მაისს, 11 ივნისს, 1 და 21 ივლისს, 10 და 30 აგვისტოს, 19 სექტემბერს, 9 და 29 ოქტომბერს, 18 ნოემბერს, 8 და 28 დეკემბერს დაბადებულები.

ამ ნიშნის სიმბოლო - მიწისქვეშეთია, ღამე და სიზმრების სივრცეა. ამ ნიშნის წარმომადგენლები ცხადი და არაცხადი სამყაროების, ფიზიკური და სულიერის წონასწორობისკენ მიისწრაფიან, მაგრამ ამის მიღწევა მათ ურთულდება. ხშირად ისინი ზედმეტად კონსერვატიულები და ლოგიკურები,მატერიალისტები ხდებიან, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ სასწორის საწინააღმდეგო მხარე გადაწონის, ეხსნებათ ინტუიცია და მრავალი სახის ნიჭი.

ყვითელი მარცვალი

18 იანვარს, 7 და 27 თებერვალს, 19 და 24 მარტს, 13 აპრილს, 3 და 23 მაისს, 12 ივნისს, 2 და 22 ივლისს, 11 და 31 აგვისტოს, 20 სექტემბერს, 10 და 30 ოქტომბერს, 19 ნოემბერს, 9 და 29 დეკემბერს დაბადებულები.

ნიშნის სტიქია - მიწაა. ამ ნიშანს მართავს ღმერთი - „მამ“. ამ დღეებში დაბადებულებს გააჩნიათ თავისი ყველაზე ძლიერი გრძნობების და აზრების განცდისა და რეალიზაციის უნარი. ეს თვისება უქმნით ხატვის, მუსიკის, ცეკვისა და პოეზიის ნიჭს. თუ არ შეექმნათ თვითგამოხატვის, საკუთარი ნიჭისა და უნარის გამომჟღავნების შესაძლებლობა, ისინი საკუთარ სამყაროში ლოკოკინასავით იკეტებიან. გააჩნიათ განმარტოების მიდრეკილება და ძალიან მტკივნეულად რეაგირებენ კრიტიკას.

წითელი გველი

19 იანვარს, 8 და 28 თებერვალს, 20 და 25 მარტს, 14 აპრილს, 4, 24 მაისს, 13 ივნისს, 3, 23 ივლისს, 12 აგვისტოს, 1 და 21 სექტემბერს, 11, 31 ოქტომბერსя, 20 ნოემბერს, 10 და 30 დეკემბერს დაბადებულნი.

ნიშნის სიმბოლოა: ცის-იკანკლედი, მფარველი ღმერთი – „კუკულკან“-ია, რომელიც კარგ ჯანმრთელობასა და მაგიის უნარს აძლევს. ისე, რომ არც ამჩნევენ ეს ადამიანები აღწევენ სხვა ადამიანებზე გავლენის მოხდენას.

სამყაროების თეთრი გამაერთიანებელი

20 იანვარს, 9 და 29 თებერვალს, 1 და 26 მარტს, 15 აპრილს, 5, 25 მაისს, 14 ივნისს, 4, 24 ივლისს, 13 აგვისტოს, 2 და 22 სექტემბერს, 12 ოქტომბერს, 1 და 21 ნოემბერს, 11 და 31 დეკემბერს დაბადებულები.

ნიშნის სიმბოლოა - მგზავრი სამყაროთა შორის. ხშირად მელანქოლიაში ვარდება, მაგრამ სასიამოვნო მოსაუბრეა. ავლენს ფილოსოფიისა და პარამეცნიერებებისკენ მიდრეკილებას. ამ ნიშნის წარმომადგენლებისგან გამოდიან ასტროლოგები და ჯადოქრები.

ლურჯი ხელი

1 და 21იანვარს, 10 თებერვალს, 2 და 27 მარტს, 16 აპრილს, 6, 26 მაისს, 15 ივნისს, 5, 25 ივლისს, 14 აგვისტოს, 3 და 23 სექტემბერს, 13 ოქტომბერს, 2 და 22 ნოემბერს, 12 დეკემბერს დაბადებულები.

ამ ნიშნის მნიშვნელობა – ხელია, მფარველი – „ტოხილ“-ია (ღმერთი - ირემი). ამ ნიშნის მატარებელს აძლევს ბევრ ენერგიას, არტისტულ ნიჭსა და მკურნალის თვისებებს. დიდი ტემპერამენტის მიუხედავად ისინი მარტოხელა ადამიანები არიან.

ყვითელი ვარსკვლავი

2 და 22 იანვარს, 11 თებერვალს, 3 და 28 მარტს, 17 აპრილს, 7, 27 მაისს, 16 ივნისს, 6, 26 ივლისს, 15 აგვისტოს, 4 და 24 სექტემბერს, 14 ოქტომბერს, 3 და 23 ნოემბერს, 13 დეკემბერს დაბადებულები.

ნიშნის სხვა სახელწოდებაა - „ცის ლამპიონი“. ტოტემური ცხოველებია - ფრინველი და ბოცვერი. ამ თარიღებში დაბადებული ადამიანები ჭკვიანი, საზრიანი და მოხერხებულები არიან. ახლობლების ისინი სიმშვიდეს ასხივებენ, კომფორტის შეგრძნებას უქმნიან. მათ სიახლოვეში ყოველთვის სიმყუდროვეს იგრძნობ.

წითელი მთვარე

3 და 23 იანვარს, 12 თებერვალს, 4 და 29 მარტს, 18 აპრილს, 8 და 28 მაისს, 17 ივნისს, 7, 27 ივლისს, 16 აგვისტოს, 5 და 25 სექტემბერს, 15 ოქტომბერს, 4 და 24 ნოემბერს, 14 დეკემბერს დაბადებულები.

ნიშნის მფარველი - ღმერთია: „ჩააკ“ („წვიმის სული“). ტოტემი - თევზია. ამ ნიშნის ადამიანებს მდიდარი შინაგანი სამყარო და კარგი ინტუიცია ახასიათებთ.

თეთრი ძაღლი

4 და 24 იანვარს, 13 თებერვალს, 5 და 30 მარტს, 19 აპრილს, 9 და 29 მაისს, 18 ივნისს, 8, 28 ივლისს, 17 აგვისტოს, 6 და 26 სექტემბერს, 16 ოქტომბერს, 5 და 25 ნოემბერს, 15 დეკემბერს დაბადებულები.

ამ ნიშნის მმართველია - „ტცულ“ - ი („ძაღლის თავიანი ღმერთი“). ამ ნიშნის ადამიანები გამოირჩევიან გულისხმიერებით, ახლობლებისა და მეგობრების მიმართ ერთგულებით. ოჯახი მათ ძლიერ ემოციურ მხარდაჭერას აძლევთ. მათი მარტოობა დაუშვებელია. ნაკლი - ეჭვიანობაა.

ლურჯი მაიმუნი

5 და 25 იანვარს, 14 თებერვალს, 6 და 31 მარტს, 20 აპრილს, 10 და 30 მაისს, 19 ივნისს, 9, 29 ივლისს, 18 აგვისტოს, 7 და 27 სექტემბერს, 17 ოქტომბერს, 6 და 26 ნოემბერს, 16 დეკემბერს დაბადებულები.

ჩუენ - ი, მაიმუნების ღმერთია, მათ ხიბლავთ ყურადღების ცენტრში ყოფნა, ვერ უძლებენ საზოგადოების გარეშე დიდ ხანს ყოფნას, არიან მგრძნობიარეები და რომანტიულები, ყველაფერს თამაშ-თამაშით აკეთებენ. ნაკლოვანება - ბოღმა და წყენის გულში ჩადებაა.

ყვითელი ადამიანი

6 და 26 იანვარს, 15 თებერვალს, 7 მარტს, 1 და 21 აპრილს, 11 და 31 მაისს, 20 ივნისს, 10, 30 ივლისს, 19 აგვისტოს, 8 და 28 სექტემბერს, 18 ოქტომბერს, 7 და 27 ნოემბერს, 17 დეკემბერს დაბადებულები.

მისი სხვა სახელია - „მაგიური კვახი“ ან „სათადარიგო თავი“. ამ ადამიანებს ძალიან სწყინთ ბედ-იღბლის დარტყმები, მაგრამ გააჩნიათ დიდი შინაგანი რეზერვები ანუ „სათადარიგო თავი“. იშვიათად აძლევენ საკუთარ თავს განცხრომისა და გაბრაზების უფლებას. სურთ სოზოგადოვების მხრიდან აღიარება.

წითელი ზეციერი მგზავრი

7 და 27 იანვარს, 16 თებერვალს, 8 მარტს, 2 და 22 აპრილს, 12 მაისს, 1 და21 ივნისს, 11, 31 ივლისს, 20 აგვისტოს, 9 და 29 სექტემბერს, 19 ოქტომბერს, 8 და 28 ნოემბერს, 18 დეკემბერს დაბადებულები.

სიმინდის ტარო - წარმოშობის, ზრდის და განვითარების სიმბოლოა. მის მფარველობის ქვეშ მყოფთ სიმინდი აწვდის საკუთარ თავში რწმენას და ცოდნისკენ მისწრაფებას. დაუშვებელია ერთი უკიდურესობიდან მეორე უკიდურესობაში მათი გადანაცვლება. ხშირად ხიფათში იგდებენ თავს, ვითომ დანის წვერზე დადიან.

თეთრი ჯადოქარი

8 და 28 იანვარს, 17 თებერვალს, 9 მარტს, 3 და 23 აპრილს, 13 მაისს, 2 და22 ივნისს, 12 ივლისს, 1 და 21 აგვისტოს, 10 და 30 სექტემბერს, 20 ოქტომბერს, 9 და 29 ნოემბერს, 19 დეკემბერს დაბადებულები.

ეს ნიშანი ძალზე გულუხვია მისი მფარველობის ქვეშ მყოფი ადამიანებისთვის. მათი დაძლევა შეუძლებელია.“იიშ „- ი მაია - ს ტომის საყვარელი, გამორჩეული ნიშანია.

ლურჯი არწივი

9 და 29 იანვარს, 18 თებერვალს,10 მარტს, 4 და 24 აპრილს, 14 მაისს, 3 და 23 ივნისს, 13 ივლისს, 2 და 22 აგვისტოს, 11 სექტემბერს, 1 და 21 ოქტომბერს, 10 და 30 ნოემბერს, 20 დეკემბერს დაბადებულები.

სიმბოლო გამოხატავს მზის განსაკუთრებულ მფარველობას, მომავლის წინასწარმეტყველების უნარს და საღ გონებას. ამ ნიშნის მატარებლები ამაყი და დამოუკიდებელი ადამიანები არიან, მაგრამ სხვებზე ზევით დადგომის გადამეტებულმა მისწრაფებამ შესაძლოა ავნოს კიდევაც.

ყვითელი მეომარი

10 და 30 იანვარს, 19 თებერვალს,11 მარტს, 5 და 25 აპრილს, 15 მაისს, 4 და 24 ივნისს, 14 ივლისს, 3 და 23 აგვისტოს, 12 სექტემბერს, 2 და 22 ოქტომბერს, 11 ნოემბერს, 1 და 21 დეკემბერს დაბადებულები.

ბუ - ს ნიშნის ადამიანი - გამოუცნობია, მგრძნობიარე, გულჩათხრობილია, გააჩნია გამოკვეთილი ინტუიცია. თუ გაბრაზდა ბუ - ს შეუძლია თავისი მძლავრი და წვეტიანი ნისკარტის გამოყენებაც.

წითელი მიწა

11 და 31 იანვარს, 20 თებერვალს,12 მარტს, 6 და 26 აპრილს, 16 მაისს, 5 და 25 ივნისს, 15 ივლისს, 4 და 24 აგვისტოს, 13 სექტემბერს, 3 და 23 ოქტომბერს, 12 ნოემბერს, 2 და 22 დეკემბერს დაბადებულები.

მისი სხვა სახელი - ცისარტყელა ან მიწისძვრაა. ამ ნიშნის მატარებელი შეიძლება იყოს სიმპათიური, სასიამოვნო, იღბლიანი ადამიანი, იმავდროულად - „სტიქიური უბედურება“, რომელსაც ქაოსი და ნგრევა მოაქვს.

თეთრი სარკე

12 იანვარს, 1 და 21 თებერვალს,13 მარტს, 7 და 27 აპრილს, 17 მაისს, 6 და 26 ივნისს, 16 ივლისს, 5 და 25 აგვისტოს, 14 სექტემბერს, 4 და 24 ოქტომბერს, 13 ნოემბერს, 3 და 23 დეკემბერს დაბადებულები.

სხვა სახელწოდებით ის ცნობილია, როგორც - მახვილი, წალკვესი, პირამიდა. ამ ადამიანებს გააჩნიათ მორგების უნარი, მაგრამ არასდროს არ ავიწყდებათ საკუთარი თავი, ცხოვრებას, როგორც ომს ან ბრძოლის არენას აღიქვამენ. ამ ნიშნის ადამიანი ხშირად არის სხვა და სხვა სკანდალის ცენტრში. მათ ესაჭიროებათ სულიერი სრულყოფა და ჰარმონიის მოპოება, ხოლო მეომრის სულისკვეთება ყველა გამოცდას გაუძლებს.

ლურჯი ქარიშხალი

13 იანვარს, 2 და 22 თებერვალს,14 მარტს, 8 და 28 აპრილს, 18 მაისს, 7 და 27 ივნისს, 17 ივლისს, 6 და 26 აგვისტოს, 15 სექტემბერს, 5 და 25 ოქტომბერს, 14 ნოემბერს, 4 და 24 დეკემბერს დაბადებულები.

ამ ნიშნის ადამიანი ჭექა-ქუხილის ღრუბლის მსგავსია, დაძაბულობისგან გარშემო მყოფ ადამიანების ზიანის მიყენების გარეშე ვერ თავისუფლდებიან. ეს კარმული ამოცანაა - ისწავლო საკუთარი მრისხანების და უარყოფითი ემოციების გაკონტროლება.

ყვითელი მზე

14 იანვარს, 3 და 23 თებერვალს,15 მარტს, 9 და 29 აპრილს, 19 მაისს, 8 და 28 ივნისს, 18 ივლისს, 7 და 27 აგვისტოს, 16 სექტემბერს, 6 და 26 ოქტომბერს, 15 ნოემბერს, 5 და 25 დეკემბერს დაბადებულები.

ამ ნიშანს სხვა სახელსაც არქმევენ - მზე, ძალა-უფლება, ყვავილი. „მზიან ყვავილს“ შეუძლია სხვა ნიშნებთან შედარებით „იოლი არსებობის“ იმედი იქონიოს. ეს ყველაზე უფრო იღბლიანი ადამიანია, მიუხედავად იმისა, რომ ნიადაგი ფეხ ქვეშ ხშირად ეცლება. სიბნელიდან ის ყოველთვის სინათლისკენ გამოვა, მოძებნის გამოსავალს, შეიძენს ღმერთების მხარდაჭერასა და დახმარებას.

კომენტარი