"ყ*ეზე რომ ვერ დავრჩით ეს არის პრობლემა... სექსი მინდა 4 თვეა..." - ნახეთ, რა მიმოწერას აქვეყნებს ზალიკო ბერგერი

"ყ*ეზე რომ ვერ დავრჩით ეს არის პრობლემა... სექსი მინდა 4 თვეა..." - ნახეთ, რა მიმოწერას აქვეყნებს ზალიკო ბერგერი.

კომენტარი