ასეთი ჩაცმულები მივიდნენ გოჩა ჩერტკოევი და მისი მეუღლე "ტიტას გალა" დაჯილდოებაზე ოპერაში

ასეთი ჩაცმულები მივიდნენ გოჩა ჩერტკოევი და მისი მეუღლე "ტიტას გალა" დაჯილდოებაზე ოპერაში

კომენტარი