ასე გამოიყურებოდა ნუკა ყარალაშვილი "მის სამყაროს" კონკურსზე

კომენტარი