ასე გამოიყურება "მის საქართველო 2015" საცურაო კოსტუმში

"მის საქართველო 2015" ანა ზუბაშვილი.

კომენტარი