"ქართველი ბიჭები მიდიან კაზანტიპზე მარტო იმისთვის, რომ დაიკმაყოფილონ სექსუალური მოთხოვნილებები, და არა...."

კომენტარი