ქართველი მინისტრების სელფი ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის დღეს

კომენტარი