გგონიათ გარყვნილება 21-ე საუკუნემ მოიტანა? მაშინ ნახეთ მისალოცი ბარათები წარსულიდან

კომენტარი