"გთხოვ მიერთგულე მე-ერთ გულიანს..."

გთხოვ მიერთგულე მე-ერთ გულიანს... გავს ორგულობა- თოფს ორ ლულიანს... ასე მგონია- ჯვრები დაგვაქვს და გზა რა ხანია დაკარგულია... ცას რაღა უთხრა ისიც არ ვიციბზას ვეღარ ვაფენ გზები დავკარგე... ღამე ელვისგან ვერ დავიცავი ომი დამთავრდა- ომი წავაგე...წინ ვერ დაგიგე ცის სარტყელებიცრემლს მიაჭედეს ჩემი ხელები... არც ვარსვლავები აღარ გალობენ- ცაზე ბჟუტავენ ჭიანჭველები... გთხოვ მიერთგულე შენს ერთ გულიანს- მზეს ნუღარ ესვრი თოფს ორ ლულიანს...

კომენტარი