ილია ჭავჭავაძის საახალწლო რჩევა

ყველამ მოვინანიოთ წარსული წლის შეცოდებანი და ახალ წელს მივეგებოთ ახალი ძალითა და მხნეობით. გულწრფელად და ღრმად ჩავიჭედოთ გულში ეს მცნება: სადაც ვცხოვრობთ და რომელი ქვეყნის შვილებიცა ვართ, რომელი ქვეყნის პურით, ღვინით, წყლითა და ჰაერით ვსაზრდოობთ, იმას ვარგოთ რამე. თუ ჩვენთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის ვიქნებით კარგნი და ჩვენ საკუთარ შინაურ საქმესაც წავიყვანთ კარგად, მაშინ მთელი კაცობრიობისთვისაც სასარგებლონი ვიქნებით.

კომენტარი