ქალების წინდაცვეთა და იძულებითი სტერილიზაცია დასჯადი ხდება

ვიდეო http://imedi.ge/index.php?pg=nws&id=83569&l=1

კომენტარი