მეცნიერების ახალი დასკვნა: Facebook ქალებისთვის სახიფათო გასართობია

ახალგაზრდა ქალები რომლებიც ხშირად იყენებენ facebook - ს რისკის ქვეშ აყენებენ საკუთარ ჯანმრთელობას. დაავადების რისკი იზრდება facebook ში დროის გატარებასთან ერთად.

დასკვნის ავტორი სტრატკლაიდის უნივერსიტეტის მკვლევარები არიან. რომლებიც იუწყებიან რომ ახალგაზრდა ქალების ფსიქოლოგია მომართულია საკუთარი ფიზიკური მონაცემების მუდმივი კრიტიკისკენ, ქსელში განლაგებული ფოტოები კი განაპირობებენ ქალური შურისა და შეჯიბრის გაღვივებას. რაც იწვევს მუდმივ დიეტის რეჟიმში მყოფი ორგანიზმის, კვების დარღვევას და ხშირ შემთხვევაში საერთოდ მწყობრიდან გამოსვლასაც.

ჟურნალ sheknows-ის მიერ გამოკითხულ მდედრობითი სქესის წარმომადგენელთა 75% -მა კვლევის სიზუსტე დაადასტურა.

კომენტარი