"აღარა ვარ მე ქართველი და საერთოდ აღარ მინდა საქართველოში ცხოვრება"

კომენტარი