ასე გამოიყურებოდა რუსთაველის გამზირი 70-იან წლებში

კომენტარი