უკანასკნელი ქართული გემი

თბო­მა­ვა­ლი "მე­მედ აბა­ში­ძე" ქარ­თუ­ლი ფლო­ტის სი­ა­მა­ყედ ით­ვლე­ბო­და.

ის 1994 წელს ჩი­ნე­თის სა­ნა­პი­რო­ებ­თან ჩა­ი­ძი­რა.

ერ­თ-ერ­თი ვერ­სი­ით, გემს სა­ა­ვა­რიო არა­ფე­რი სჭირ­და და ის სა­დაზღ­ვე­ვო ფუ­ლის აღე­ბის მიზ­ნით ჩა­ძი­რეს.
"მე­მედ აბა­ში­ძე" ქარ­თუ­ლი ფლო­ტის ერ­თ-ერ­თი უკა­ნას­კნე­ლი გე­მი იყო.

დღეს სა­ქარ­თვე­ლოს გე­მი არ ჰყავს, საბ­ჭო­თა პე­რი­ოდ­ში კი ქარ­თულ ფლოტს 56 გე­მი ჰყავ­და.

კომენტარი