კომპანია „არემჯი“ ბუნებრივი აირის მილის გადატანას იწყებს

სამუშაო არ შეეხება საყდრის-ყაჩაღიანის სადავო ობიექტს

9 ოქტომბერს, 12:00 საათიდან კომპანია „არემჯი გოლდმა“ დაიწყო ბუნებრივი აირის მილის გადატანა საყდრის-ყაჩაღიანის სალიცენზიო უბანზე. იმისათვის, რომ განხორციელდეს მოსამზადებელი სამუშაოები #4, #3 და #2 უბნების ასათვისებლად. ამ მიზნით, საჭირო იქნება ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი აირის მილის მარშუტის შეცვლა და ახალი მიმართულებით გადატანა.

კომპანია „არემჯი გოლდი“ აცხადებს, რომ სამუშაოები არ შეეხება საყდრისი-ყაჩაღიანის ობიექტს, რომლის სტატუსის თაობაზე მიმდინარეობს სასამართლო დავა.

კომენტარი