გიორგი ვაშაძე - გზა რეფორმატორობამდე

საპარლამენტო უმცირესობის წევრი, იუსტიციის სახლების იდეის ავტორი, გიორგი ვაშაძე ნანუკას შოუში.

გიორგი ვაშაძე: საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარე, სსიპ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე, თბილისის ჩუღურეთის საპასპორტო და მოსახლეობის რეგისტრაციის სამსახურის ყოფილი უფროსი, საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის ყოფილი მოწვეული სპეციალისტი. ამჟამად საქართთველოს პარლამენტის წევრი.

კომენტარი