ბისექსუალობა ჯანმრთელობისთვის საზიანოა

სოციალური კვლევის შედეგად დადინდა, რომ ბისექსუალებს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით იმაზე მეტი პრობლემები აქვთ ვიდრე გეტეროსექსუალებსა და ჰომოსექსუალებს.

სტატისტიკის თანახმად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები გააჩნიათ:

გეების 11,9%-ს,

ლესბოსელების 10,6%,

გეტეროსექსუალი კაცების 14,5%-ს,

გეტეროსექსუალური ქალების 15,6%-ს,

ბისექსუალების 19,5%-ს.

მსგავსი ტიპის სხვა გამოკითხვის შედეგად კი გაირკვა, რომ ბისექსუალებში პროცენტულად უფრო მაღალია უმაღლესი განათლების არმქონე და მწეველი ადამიანების რიცხვი.

კომენტარი