მიხეილ [გელა] სალუაშვილი: არჩევანი თქვენზეა, ანუ - ვის აქვს შესაძლებლობა „ბეჭედდასმულთა რიცხვში“ მოხვედრისა?!

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი: არჩევანი თქვენზეა, ანუ - ვის აქვს შესაძლებლობა „ბეჭედდასმულთა რიცხვში“
მოხვედრისა?!

თბილისის მერობის კანდიდატი გაფრთხილებთ - უკვე გამოქვეყნებული მასალის
გაცნობის გარეშე, წინამდებარე წერილის არსში სათანადოდ გარკვევა
გაგიჭირდებათ

იხ.ბმული:

კომენტარი