რიყე, 99 უბანი, ოცნების კოორდინატორი სიით და საფულით ხელში საარჩევნო უბანთან (ვიდეო)

კომენტარი