"ტიფლისის" და "ქერჩის" რეჟისორი ლევან დაბრუნდაშვლი: დამეხმარეთ!!!

ლევან დაბრუნდაშვილის ვიდეო-მიმართვა სახელწოდებით "დამეხმარეთ"

კომენტარი