"ამას მსოფლიო საზოგადოება პირველად გაიგონებს...დედა ღვთისა არის ქართული წარმომავლობის..."


კომენტარი