ასეთი საჩუქარი მიიღო ნინი აქრსეაძემ 8 მარტს (ფოტო)

ასეთი საჩუქარი მიიღო ნინი აქრსეაძემ 8 მარტს.

კომენტარი