ნინო ნადირაძის მოშიშვლებული ფეხი და წითელი ღაჟღაჟა კაბა ზედმეტად თვალშისაცემია

ნინო ნადირაძის მოშიშვლებული ფეხი და წითელი ღაჟღაჟა კაბა ზედმეტად თვალშისაცემია.

კომენტარი