ასე სმაში ატარებენ ვიქენდს ერთად რუსკა მაყაშვილი, ნინი ბადურაშვილი და მამულიჩა

კომენტარი