ასეთი იქნებოდა ცნობილი ქართული ფილმების თანამედროვე პოსტერები

პოსტერების ავტორები ლევან ფაცინაშვილი და დავით ბაბიაშვილი არიან.

კომენტარი