ასე დადასტურდა, რომ სოფო ნიჟარაძეს მკერდი "მოჭმული" არ აქვს

კომენტარი