ეს ის გოგოა, საირმეში სასტუმროს ნომრიდან რომ გადმოვარდა და გარდაიცვალა

ეს ის გოგოა, საირმეში სასტუმროს ნომრიდან რომ გადმოვარდა და გარდაიცვალა.

კომენტარი