ასე გამოიყურებოდა "მის საქართველო" მის მსოფლიოს კონკურსზე (ფოტო)

ასე გამოიყურებოდა "მის საქართველო" ანა ზუბაშვილი, მის მსოფლიოს კონკურსზე.

კომენტარი