ახალი საგანი ქართულ სკოლებში. ბავშვებს ქურდული სამყაროს უარყოფით მხარეებს შეასწავლიან

კომენტარი