მიხეილ [გელა] სალუაშვილი: „გველის“ წელიწადს „მარ[გველ]აშვილის“ გამოჩენით დაწყებული დროის არსი

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი: „გველის“ წელიწადს „მარ[გველ]აშვილის“ გამოჩენით დაწყებული დროის არსი

თბილისის მერობის კანდიდატი გაფრთხილებთ - უკვე გამოქვეყნებული მასალის

გაცნობის გარეშე, წინამდებარე წერილის არსში სათანადოდ გარკვევა გაგიჭირდებათ.

იხ.ბმული:

კომენტარი