სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

"არასდროს არცერთი ჩემი ადვოკატისთვის არ მითქვამს, რომ ეჭვი მაქვს მოწამვლაზე. სპეკულაციები ამ თემაზე უადგილოა" - რას წერს მიხეილ სააკაშვილი

ექ­სპრე­ზო­დენ­ტი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს, რომ მას არა­სო­დეს უთ­ქვამს, რომ რა­ი­მე ეჭვი ჰქონ­და მის მო­წავ­ლას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის თქმით, არ არის სა­ჭი­რო მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის "ზედ­მე­ტი პო­ლი­ტი­ზე­ბა". "მინ­და გან­ვა­ცხა­დო, რომ არას­დროს არ­ცერ­თი ჩემი ად­ვო­კა­ტის­თვის არ მით­ქვამს, რომ ეჭვი მაქვს მო­წამ­ვლა­ზე. სპე­კუ­ლა­ცი­ე­ბი ამ თე­მა­ზე უად­გი­ლოა.დიდი მად­ლო­ბა მინ­და ვუ­თხრა სა­მე­დი­ცი­ნო სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მხარ­და­ჭე­რის­თვის. ძა­ლი­ან ვა­ფა­სებ მათ პრო­ფე­სი­ულ თა­ნად­გო­მას. ჩემი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა მარ­თლაც უა­რეს­დე­ბა და გან­სა­კუთ­რე­ბით დამ­ძიმ­და ამ ბოლო ორ თვე­ში. "ვი­ვა­მე­დის" ექი­მე­ბი მცდე­ლო­ბას არ აკ­ლე­ბენ. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მი­ვენ­დოთ სპე­ცი­ა­ლის­ტებს და ამ სა­კი­თხის ზედ­მე­ტი პო­ლი­ტი­ზე­ბა არ არის სა­ჭი­რო. კი­დევ ერთხელ დიდი მად­ლო­ბა ყვე­ლას." - წერს სა­ა­კაშ­ვი­ლი. ცნო­ბის­თვის, სა­ა­კაშ­ვი­ლის ად­ვო­კატ­მა, ვა­ლე­რი გელ­ბა­ხი­ან­მა რამ­დე­ნი­მე დღის წინ გა­ნა­ცხა­და, რომ ექ­სპრე­ზი­დენ­ტი მო­წამ­ლუ­ლია. რო­გორც ად­ვო­კა­ტი გან­მარ­ტა, მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის მო­წამ­ვლის შე­სა­ხებ უცხო­ე­ლე­ბის დას­კვნის სა­ფუძ­ველ­ზე სა­უბ­რობს. მისი თქმით, მო­წამ­ვლის შე­სა­ხებ ეჭვი დიდი ხნის წინ თა­ვად მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­საც ჰქონ­და. „უცხო­ე­ლე­ბის ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნაა. კვლე­ვის ნა­წილ­ში არის მო­ნა­ცე­მე­ბი თუ რა ელე­მენ­ტე­ბი და ნა­წი­ლა­კე­ბი ნა­ხეს და რო­მე­ლი მომ­წამ­ლა­ვი ნივ­თი­ე­რე­ბის­თვი­საა და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ეს ნა­წი­ლა­კე­ბი. გა­მოკ­ვლე­ვის მთე­ლი სე­რი­აა. ხოლო თუ რა მომ­წამ­ლავ ნივ­თი­ე­რე­ბებ­ზეა სა­უ­ბა­რი ამის შე­სა­ხებ მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ვი­ტყვით. გი­დას­ტუ­რებთ ფაქტს, რომ მო­წამ­ლუ­ლია“, - გა­ნა­ცხა­და გელ­ბა­ხი­ან­მა.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100